موسسه علمی آموزشی زیتون

dabiran

 

ابتدایی
ردیفدرساستادمشخصات استادروز / زمان
۱علوم / تیزهوشانهادی سواریشنبه / یکشنبه /بعدازظهر
۲علوم/ ریاضیعلی حسین سرکهکی پور

 

متوسطه اول
ردیفدرساستادمشخصات استادروز / زمان
۱ریاضی، تقویتی/ آمادگی آزمون تیزهوشانسید ابراهیم موسویفوق لیسانس ریاضی از دانشگاه علامهشنبه / بعدازظهر
۲فیزیک/ازمون تیزهوشانغازی سواریشنبه/چهارشنبه/بعدازظهر
۳علوم/آزمونتیزهوشانهادی سواعدیشنبه/یکشنبه/بعدازظهر
۴زیست شناسی/ تقویتیامین صفی خانییکشنبه/دوشنبه/بعدازظهر
۵ادبیات /تقویتی/تیزهوشانحجت الله ممبینییکشنبه/سه شنبه/ بعدازظهر
۶